cz en

napadaku logo

bx search

cz en

24.6.1913 - Jan Kubiš

24.6.1913 - Jan Kubiš

Jan Kubiš (24. června 1913 Dolní Vilémovice – 18. června 1942 Praha) byl československý voják, za druhé světové války příslušník československé zahraniční armády ve Velké Británii, hrdina protinacistického odboje a jeden z parašutistů, který v rámci Operace Anthropoid úspěšně splnil roku 1942 útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Logo Geocaching Emerald cz

Narodil se v Dolních Vilémovicích č. p. 79 v okrese Třebíč v rodině Františka Kubiše a Kristiny, rozené Mityskové. Jeho otec, chudý obuvník šijící pro třebíčskou továrnu, pocházel z Horních Radslavic č. p. 14, kde později v rodném domě žila jeho sestra Aloisie Lišková. Jan Kubiš měl pět vlastních sourozenců, dva však zemřeli. Matka zemřela, když mu bylo šest let. Vdovec František se v roce 1920 znovu oženil s vdovou Marií Dusíkovou, rozenou Čechovou, která měla již čtyři děti. Z nového manželství vzešly další čtyři děti a rodina pak žila v Dolních Vilémovicích v domě č. p. 71. Ten byl však pro stále se rozrůstající rodinu brzy příliš malý a sedmiletého Jana si proto k sobě na podzim roku 1919 vzali sourozenci jeho matky, Josef a Bernarda Mityskovi z nedalekého Ptáčova. Zde Jan zůstal do svých 14 let.

stažený soubor 3

Po absolvování povinné školní docházky pracoval jako čeledín v Rudíkově, kde byl aktivním členem tělovýchovné organizace Orel, a jako topič v cihelně. Dne 1. října 1935 byl povolán k výkonu základní vojenské služby a nastoupil k 31. pěšímu pluku "Arco" do Jihlavy. Jako absolvent poddůstojnické školy dosáhl hodnosti desátníka a převelen do Znojma. Poté, již jako délesloužící, byl převelen do 34. pěšího pluku "Střelce Jana Čapka" v Bruntále, službu vykonával u podřízeného strážního praporu v Litultovicích. Zde byl povýšen do hodnosti četaře. Při mobilizaci sloužil jako zástupce velitele čety v lehkých opevněních na Opavsku. Po demobilizaci byl 19. října 1938 z armády propuštěn a vrátil se zpět do Dolních Vilémovic, kde pracoval opět jako topič v cihelně.

Dne 16. června 1939 ilegálně přešel státní hranice do Polska, kde se připojil ke vznikající československé vojenské jednotce v Krakově. Po krátkém pobytu v táboře Malých Bronovicích byl 28. července 1939 přepraven s transportem na lodi Chrobry do francouzského Alžíru, kde 2. srpna vstoupil s pětiletým závazkem do Francouzské cizinecké legie a byl přiřazen k výcvikové jednotce 1. pluku v Colomb Bechár a Sidi Bel Abbes. Po vypuknutí 2. světové války byl závazku v legii zbaven a byl prezentován v Agde a zařazen k 2. pěšímu pluku. V jeho řadách se účastnil bojů na Loiře, za které dostal francouzský válečný kříž. 22. prosince 1939 byl povýšen na rotného.

50a21a4c2011302544162

Po porážce Francie byl 13. července 1940 egyptskou lodí Rod el Farag evakuován do Anglie. A tam zařazen k 1. pěšímu praporu čsl. smíšené brigády. V únoru 1941 absolvoval kurz pro rotmistry pěchoty a v březnu 1941 byl povýšen do hodnosti rotmistra. V prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly. Od 15. srpna do 27. prosince 1941 absolvoval parakurz, kurz střelby, kurz pro práci s výbušninami a kurzy sebeobrany a řízení motorových vozidel. Mezitím byl na žádost rtm. Gabčíka zařazen do výsadku Anthropoid, kde nahradil zraněného rtn. Svobodu.

Zdroj: Wikipedie

Články

 • 7.4.1912 - Jozef Gabčík
  7.4.1912 - Jozef Gabčík

  byl československý voják, za druhé světové války příslušník zahraniční československé armády a jeden z parašutistů, který v rámci Operace Anthropoid úspěšně splnil roku 1942 útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

  Logo Geocaching Emerald cz

  Read more...
 • 24.6.1913 - Jan Kubiš
  24.6.1913 - Jan Kubiš

  Jan Kubiš (24. června 1913 Dolní Vilémovice – 18. června 1942 Praha) byl československý voják, za druhé světové války příslušník československé zahraniční armády ve Velké Británii, hrdina protinacistického odboje a jeden z parašutistů, který v rámci Operace Anthropoid úspěšně splnil roku 1942 útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

  Logo Geocaching Emerald cz

  Read more...

Articles

 • 29.9.1938 - Munich Agreement and Second Czechoslovak Republic
  29.9.1938 - Munich Agreement and Second Czechoslovak Republic

  The Munich Agreement (Czech: Mnichovská dohoda; Slovak: Mníchovská dohoda; German: Münchner Abkommen) was an agreement concluded at Munich on 30 September 1938, by Germany, the United Kingdom, France, and Italy. It provided "cession to Germany of the Sudeten German territory" of Czechoslovakia, despite the existence of a 1924 alliance agreement and 1925 military pact between France and the Czechoslovak Republic, for which it is also known as the Munich Betrayal (Mnichovská zrada; Mníchovská zrada).

  Read more...
 • 16.4.1941 - Operace Benjamin
  16.4.1941 - Operace Benjamin

  Logo Geocaching Emerald aj

  Operation Benjamin was the code name for the paratroopers sent during World War II. World War II from England to the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The airdrop was organized by the intelligence department of the exiled Ministry of National Defense and was included in the first wave of airdrops.

  Read more...
 • 12.9.1914 - Otmar Riedl
  12.9.1914 - Otmar Riedl

  Logo Geocaching Emerald aj

  He was born on September 12, 1914 in Kroměříž. Father Otmar worked as a nurse in a mental hospital and mother Anna ( Hradilová) was a housewife. He had three siblings.

  Read more...
 • 28.10.1918 - Origins of Czechoslovakia
  28.10.1918 - Origins of Czechoslovakia

  The formation of Czechoslovakia was a process that led to the establishment of an independent Czechoslovak state. Czechoslovakia was proclaimed on October 28, 1918. Its borders were defined by peace treaties and the resulting decisions within the Versailles peace system.

  Read more...