napadaku logo

cz en

bx search

12.9.1914 - Otmar Riedl

12.9.1914 - Otmar Riedl

Logo Geocaching Emerald cz

Narodil se 12. září 1914 v Kroměříži. Otec Otmar, pracoval jako ošetřovatel v léčebně pro duševně choré a matka Anna (rozená Hradilová) byla v domácnosti. Měl tři sourozence.

Obecnou školu a tři třídy měšťanské navštěvoval v Kroměříži. V roce 1928 nastoupil do učení u firmy Baťa ve Zlíně, u které poté zůstal i zaměstnán.

V letech 1936 až 1939 vykonával základní vojenskou službu v Kroměříži, v rámci níž absolvoval poddůstojnickou školu. Propuštěn byl v hodnosti desátníka. Od července 1939 znovu nastoupil k firmě Baťa. Krátce pracoval v jugoslávské pobočce Bati v Borovu, odkud měl pokračovat do Belgického Konga na pozici vedoucího filiálky. Odjezd zpozdil začátek války. Domů se již nevrátil a vstoupil do čs. zahraniční armády ve Francii.

Dne 27. prosince 1939 byl prezentován v Agde a zařazen k 1. pěšímu pluku. S jednotkou se zúčastnil bojů na frontě a po pádu Francie odjel 13. července 1940 do Anglie. Zde byl znovu zařazen k 1. pěšímu pluku v hodnosti četaře. V lednu 1941 byl pro svůj nenápadný zjev vybrán pro výcvik k plnění zvláštních úkolů.

V lednu a únoru 1941 absolvoval parašutistický výcvik. Poté se začal připravovat na vysazení do Protektorátu Čechy a Morava.

Byl určen pro operaci Benjamin.

Podrobnější informace naleznete v článku Operace Benjamin.

riedl 2riedl 3 678x381

Po válce
Od 11. června 1945 do 1. září 1946 pracoval v 2. oddělení hlavního štábu MNO. Odtud odešel na vlastní žádost a vrátil se k firmě Baťa. Zde pracoval do roku 1948, po roce 1948 zůstal u znárodněné firmy jako vedoucí prodejny. Od roku 1952 až do odchodu do důchodu v roce 1970 pracoval jako vedoucí obchodního domu n. p. Textil Gottwaldov.

Dne 16. října 1990 byl jmenován podplukovníkem v záloze. Zemřel 10. října 1994 v Holešově.

Link: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otmar_Riedl